Skip to content

Biologische variabiliteit bij de mens, 2002

  • Books

Authors: Robert Cliquet and Kristiaan Thienpont

Biologische variabiliteit bij de mens is een algemene inleiding tot de bioanthropologie die zo weinig mogelijk gespecialiseerde voorkennis vereist. Het boek kan gebruikt worden als handboek voor gedrags- en sociale wetenschappen maar het is evenzeer een hedendaagse synthese van de biologische ontwikkelingen van de mens in tijd en ruimte die een breed publiek kan aanspreken.